top of page
WEBSITE (1).jpg

Trường mầm non Bác học T.Edison 3 dành cho trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi, môi trường xanh - sạch - hiện đại và nề nếp. Dành cho thế hệ tương lai.

WEBSITE (2).jpg

Chúng tôi hướng  đến một môi trường giáo dục toàn diện nơi mà phát triển tất cả các giác quan của trẻ. Bằng những phương pháp hiện đại chúng tôi ươm mầm những nhân tài tương lai.

DSC_5579.JPG

01

TÍNH
​ĐỘC LẬP

Trẻ phát huy tính

tự lập và tự học.

DSC_4914.JPG

02

SỰ TỰ TIN

Trẻ độc lập trong tính cách, tự chủ trong tư duy và tự tin thể hiện cá tính và năng lực của bản thân

118704112_370984704296590_8652468345740892114_o.jpg

03

TÍNH KỶ LUẬT

Với phương châm “KỈ LUẬT TRONG YÊU THƯƠNG”, trẻ hình thành tính tự kỉ luật cho bản thân.

118957950_375174890544238_9092778191551870890_o.jpg

04

SỰ TÔN TRỌNG

Trẻ biết cách tôn trọng bản thân, môi trường và những người xung quanh.

DSC_5513.JPG

05

Trẻ phát triển khả năng làm việc nhóm, biết cách hợp tác, chia sẻ cùng hướng tới thành công.

119008235_375174887210905_1230538814618409014_o.jpg
TINH THẦN  HỢP TÁC

06

TÍNH ĐỘC LẬP

Trẻ phát huy tính

tự lập và tự học.

bottom of page